โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 02 ต.ค. 2564 134
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนรายงานตัวเข้าหอพักและพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น