โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564

โดย APICHET.PA, 25 ก.ย. 2564 76
วันที่ 24 กันยายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 แก่ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ลงทะเบียนผ่านพะเยาชนะ http://พะเยาชนะ.com ในเขตพื้นที่ตำบลแม่กา ตำบลจำป่าหวาย และตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 500 โดส เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2564

โดยมี ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ อำนวยความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว

สำหรับชนิดวัคซีนเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งปรับแนวทางการให้วัคซีน โดยฉีดเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน AstraZeneca ให้มีระยะห่างระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ 

สอบถามเพิ่มเติม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 7173 , 7000 0 5446 6758
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น