โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านปิน อ.ดอกคำใต้

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านปิน อ.ดอกคำใต้

โดย APICHET.PA, 13 ก.ย. 2564 19
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. คลินิกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรโรงเรียนบ้านปิน อ.ดอกคำใต้ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนแสดงอาการ ตรวจหาโรคที่เป็นภัยเงียบตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ ตรวจก่อนการเกิดโรค เพื่อวางแผนดูแลรักษาได้ทันท่วงที

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับพนักงาน รายการที่ตรวจ อาทิ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล ตามที่หน่วยงานมีความประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกความคุ้มค่าและเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วแก่ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านปิน อ.ดอกคำใต้ ที่ไว้วางใจและเลือกใช้บริการกับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงานภาครัฐ เอกชนใดที่สนใจบริการออกหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีให้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่ คลินิกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์โทรศัพท์ 05446-6666 ต่อ 7210 (ในเวลาทำการ)

#ตรวจสุขภาพ #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
รูปภาพอื่นๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น