คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิ์การรักษา

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิ์การรักษา

โดย APICHET.PA, 03 ก.ย. 2564 86
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดย"ไม่เสียค่าใช้จ่าย"ทุกสิทธิ์การรักษา
รักษาโดยนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2564 เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น