ผลประเมินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ β-thalassemia ครั้งที่ 2/2564 ห้องปฏิบัติการหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลประเมินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ β-thalassemia ครั้งที่ 2/2564 ห้องปฏิบัติการหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 25 ส.ค. 2564 55
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายโลหิตวิทยา กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ β-thalassemia ครั้งที่ 2/2564

โดยในการเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ β-thalassemia ครั้งนี้ ห้องปฏิบัติการหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลประเมินอยูในระดับ "ดีมาก"
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น