ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอกเพื่อการรักษาต่อ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอกเพื่อการรักษาต่อ

โดย APICHET.PA, 23 ส.ค. 2564 89
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อการรักษาต่อ (OP Refer) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนาม มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการส่งผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อ (OP Refer) ตามมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล และมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์สุรวัฒน์  กุลศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี
รูปภาพอื่นๆ

แสดงความคิดเห็น