ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ประกันสังคมจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มอบสิ่งของเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดย APICHET.PA, 27 ก.ค. 2564 109

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) เวลา 11.00 น. นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสุชาดา วัชรเกียรติศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา นำสิ่งของมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 15 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการประกันสังคมเวี่ยมผู้ทุพพลภาพผู้ประกันตนเจ็บป่วยในสถานพยาบาล หรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต ในปี 2564 โดยขอความอนุเคราะห์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยนำไปมอบให้ผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวดังกล่าว ทั้งนี้ เภสัชกรธราดล โพธิษา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา


แสดงความคิดเห็น