โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบเค้กกล้วยหอม น้ำผลไม้ และน้ำดื่ม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบเค้กกล้วยหอม น้ำผลไม้ และน้ำดื่ม

โดย APICHET.PA, 27 ก.ค. 2564 115
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. คุณอัญชลี อุดใจ พร้อมด้วยคุณภิญญดา ไชยยศ คุณณัฐชัย อ่อนนวล คุณตฤณ ธุระพ่อค้า สนับสนุนเค้กกล้วยหอม จำนวน 200 ชิ้น น้ำผลไม้ และน้ำดื่ม มอบให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID – 19 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม ตำแหน่งพยาบาล ผู้ดูแลหอผู้ป่วยโควิด เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา องค์สมเด็จพระนเศวรมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญ

แสดงความคิดเห็น