โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) สำเร็จรายแรก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) สำเร็จรายแรก

โดย APICHET.PA, 24 ก.ค. 2564 361
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทำการรักษาผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดและส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะแพทย์เชี่ยวชาญ ศัลยเเพทย์ ตับ ตับอ่อน เเละทางเดินน้ำดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ สำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาล หลังจากที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดให้บริการ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และมีความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาลด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอาคารสถานที่ และด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยด้าน นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล แพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา กล่าวว่า การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน หรือ ERCP เป็นการรักษาโดยการใช้กล้องส่องเข้าทางปาก ผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้ส่วนเล็กตอนต้นจนถึงท่อเปิดของน้ำดีในลำไส้เล็กแล้วฉีดสารทึบแสงและถ่ายภาพเอกซเรย์ไว้ เพื่อตรวจหาความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ทำการรักษาการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีหรือท่อตับอ่อน โดยใส่ท่อระบายน้ำดีคาไว้ ในกรณีที่มีนิ่วในท่อทางเดินน้ำดี โดยการคล้อง  หรือขบนิ่วออก ถ้ามีนิ่วทั้งในถุงน้ำดีและในท่อทางเดินน้ำดี หลังการส่องกล้องคล้องหรือขบนิ่วในท่อทางเดินน้ำดีแล้วคุณจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เพื่อเอาถุงน้ำดีออกด้วย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาพยาบาลบุคลากร นิสิต นักเรียนของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ตามคำขวัญที่ว่า เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน