ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 04 มิ.ย. 2564 117

แสดงความคิดเห็น