โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายบริเวณหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายบริเวณหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 02 มิ.ย. 2564 55
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ และแจกทรายอะเบทบริเวณรอบหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อลดจำนวนยุงลาย พาหะของโรคไข้เลือดออก ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

แสดงความคิดเห็น