ประกาศคณะแพทยศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 07 พ.ค. 2564 277