ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดย APICHET.PA, 04 มี.ค. 2564 1338

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ไฟล์แนบ

แสดงความคิดเห็น