University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ


     

สวัสดีปีใหม่ 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์

ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 13 Jan 2021 16:52