University of Phayao Hospital School of Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


     วันที่ 17- 19 ธันวาคม 2563 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้วิธีการวัดสัดส่วนของร่างกาย ค่าปกติของการเจริญเติบโต การชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพภายในช่องปาก พร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยแพทย์


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 13 Jan 2021 16:30