University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)


     

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อคัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ

*ไข้ *ไอ *น้ำมูก *หายใจเร็ว *หอบเหนื่อย

ป้องกันผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 

** เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  ณ บริเวณ ด้านล่าง แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หากท่าน ไม่แน่ใจว่ามีการเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19 หรือ ไม่

สามารถประเมินตนเอง ก่อนเข้ารับบริการได้ ผ่านเว็บไซต์  https://covid19.th-stat.com/th/self_screening

หรือ QR Code


สอบถามได้ที่ 0 5446 6757 หรือ 0 5446 6758
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 1 Apr 2020 09:46