University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี เปิดศูนย์อาหารและเครื่องดื่มอิ่มสุข ชั้น G ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 29 Jun 2019 10:09