University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เปิดที่ทำการใหม่ สาขาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 29 Jun 2019 10:07