University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจสุขภาพกับ "โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562 "


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 4 Jun 2019 08:34