University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติจำนวนผู้ป่วยศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำแนกตามเดือนมกราคม - เดือนเมษายน ประจำปี พ.ศ. 2562


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 31 May 2019 09:44