University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา


     

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินกิจการงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและจนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกทำให้ส่งได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันไทย และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย

ทั้งนี้ในการจัดสร้างถอดแบบจากพระราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อยู่ในพระอิริยาบถทรงยืน ฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหารเรือ เคียงข้างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวา ประดิษฐานอยู่บนฐานแท่นพระราชานุสาวรีย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานสองระดับ ปูพื้นด้วยหินแกรนิตและกระเบื้อง นายเสวต เทศน์ธรรม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เป็นผู้ออกแบบ

ที่มา : สำนักข่าวไทย อสมท
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 18 May 2019 14:49