University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ฟู่ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณสันติ เกษมอมรกิจ ได้บริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์ ฯ จำนวนเงิน 900,000 บาท


     

ศูนย์การแพทย์ ฯ ให้การต้อนรับ คุณสันติ เกษมอมรกิจ และคณะ

วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท ฟู่ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยคุณสันติ เกษมอมรกิจ ได้บริจาคเงินสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนเงิน 900,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ศูนย์การแพทย์ ฯ ร่วมรับมอบ จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการ ฯ ได้นำเยี่ยมชมความพร้อมในการเปิดให้บริการรักษาพยาบาลในแผนกต่าง ๆ ภายในศูนย์การแพทย์ ฯภาพ วิชชา อยู่ศิริ, จิราพร เซี่ยงฉิน

ข้อมูล/ข่าว : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า, วิชชา อยู่ศิริ

เว็บไซต์ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา : http://upmed.up.ac.th/Default.aspx

Page Facebook : https://www.facebook.com/UPHospital/


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 3 May 2019 10:58