University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์ฯ มีความพร้อมให้บริการรักษาพยาบาล ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ตลอด 24 ชั่วโมง


     

วันนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาล ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ และตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานแก่ผู้มารับบริการอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ และรองรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน อย่างทันท่วงที พร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่าย เตรียมความพร้อมในการให้บริการรักษาพยาบาล หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ เปิดให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน เจ็บป่วย โทรหาเรา สายด่วน 0 5446 6757 หรือ 0 5446 6666 ต่อ 7250 , 7255 และขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษากฎจราจร ที่สำคัญ เมาไม่ขับที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: pattanapong.sa วันที่: 13 Apr 2019 16:02