University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพะเยา


     

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยพะเยา

     วันนี้ (วันที่ 6 สิงหาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำการให้บริการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์ฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ในการนำคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 50 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาด การค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ บรรยายการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย รวมถึงสอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่สนใจร่วมกัน หลังจากนั้น นายแพทย์ วีระชัย จำเริญดารารัศมี รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยามอบของที่ระลึก พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับ ท่านสมแก้ว มะนีวัน ตัวแทนแขวงอุดมไชย ท่านคำไซเล่า ลือเต้ซา ตัวแทนจากแขวงไชยะบุลี ท่านวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา และคณะศึกษาดูงานทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคล สุดท้ายได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร  ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 14 Aug 2018 10:53