University of Phayao Medical Center and Hospital

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.รพ.มพ. ขอแจ้งงดจ่ายระบบน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 10-13 สิงหาคม 2561


     


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2018 16:22