University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ตำแหน่ง
รักษาการหัวหน้างานงบประมาณและแผน
ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 1 May 2019 14:38