University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
ศ.เกียรติคุณ นพ.ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
ตำแหน่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

Specialty :

กุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก

Language Spoken :

อังกฤษ ,ไทย,เยอรมัน

 

Qualification

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

ปริญญาตรีสาขา พ.บ สถาบัน คณะแพทยศาตร์ มช. ปีที่จบ 2508


ปริญญาเอกสาขา วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเด็ก สถาบัน Munich University Germany ปีที่จบ 2516


อนุมัติบัตร สาขาเวชศาตร์ป้องกัน แชนง จิตเวชชุมชน 2554


 

ประวัติการทำงาน

การทำงาน

ปี พ.ศ.

ชื่อหน่วยงานที่ทำ

ตำแหน่งอาจารย์

2510 - 2519

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

2519 - 2527

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์

2538 - 2540

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2540 – 2555

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

2555-ปัจจุบัน

หัวหน้าหน่วยธาลัสซีเมีย มหาวิทยาลัยพะเยาที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 19 Jun 2018 10:01