University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พจ.ธนภัทร สิทธิอัฐกร
ตำแหน่ง
แพทย์แผนจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม


ปริญญาตรี            :  แพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการอบรม      :         
                                 - การรักษาโรคจิตเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน   

                                 - การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

                                 - การรักษาโรคระบบประสาทด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ความถนัด             : โรคทั่วไป


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 11 Jun 2018 10:23