University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พจ.แสงชัย วงศ์มานะกูล
ตำแหน่ง
แพทย์แผนจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม


ปริญญาตรี    แพทย์แผนจีนสาขาการฝังเข็มรมยาและการนวดทุยหนา มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริญญาโท    สาขา TCM Clinical Foundation จากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความถนัด     โรคทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท ปรับสมดุล


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:30