University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พจ.ณัฐา พิพัฒน์ชลธี
ตำแหน่ง
แพทย์แผนจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม


ปริญญาตรี            :  แพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผ่านการอบรม      :  การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ความถนัด             :  โรคทั่วไป


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:15