University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พจ.ประภาพร ตุลวัฒนกุล
ตำแหน่ง
แพทย์แผนจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปริญญาตรี            : แพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผ่านการอบรม          : การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ความถนัด             : โรคทั่วไป


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 8 Jul 2018 22:44