University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
พจ.มนธิชา กัลยาลือ
ตำแหน่ง
แพทย์แผนจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม


ปริญญาตรี       :   -  แพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                            แพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผ่านการอบรม :   การรักษาโรคจิตเวชด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

 -  การรักษาโรคผิวหนังและการเสริมความงามด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

ความถนัด        : โรคทั่วไป


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: tinnakorn.ta วันที่: 11 Jun 2018 10:12