University of Phayao Medical Center and Hospital

ประวัติความเป็นมา

ชื่อ-นามสกุล
นางจิราพร เซี่ยงฉิน
ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ ฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: vicha.us วันที่: 1 May 2019 15:09